יום שני, 24 באפריל 2017

מָקוֹם בַּמָּקוֹם: שתי תורים או שני בני יונה

על מָקוֹם - בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה' || כפות המנעול
יש טמאים שהתורה חייבה אותם להביא קרבנות מהעוף - תורים או בני יונה  מנין השיגו המיטהרים כמות כה גדולה של עופות ובפרט לקראת הרגלים?  על כך ועל ממצא מרתק שחיכה לנו אלפיים שנה בעיר דוד בפינה של כפות המנעול