יום חמישי, 6 באפריל 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"א בניסן תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"א בניסן תשע"ז
הכהן הקרוב למזבח הולך מעט ושופך בשפיכה אחת את הדם על קיר המזבח מעל מקום שיש לו יסוד, כלומר בחלק הצפוני והמערבי של המזבח (רמב"ם קרבן פסח א,יד).