יום רביעי, 19 באפריל 2017

הזמנה לישיבת המטה המשותף לתנועות המקדש

לקחים מפסח || התארגנות ליום היובל לשחרור ירושלים
ביום ראשון הקרוב תתקיים ישיבת צוות היערכות ליום ירושלים בראשותם של אסף פריד ויאיר קהתי  לאחריה תתקיים ישיבת מטה ארגוני המקדש  כל אשר נדבה רוחו מוזמן לשתי הישיבות, בהתאם לפעילותו.