יום שישי, 7 באפריל 2017

על חשיבות הקרבנות לחיינו הדתיים

פגניות? צמחונות? שייך לעבר? || קורבנות בימינו
השנה בשיח הדתי סובבת סביב מעגל השנה של החגים. בהתקרב ראש השנה ויום הכיפורים דנים על מה זה תשובה ובקשת סליחה, בסוכות מתווכחים עם חב"דניקים על שינה בסוכה, בחנוכה על האם בני ישיבות צריכים להדליק נרות בפנימייה, בפורים על האם להשתכר זה מסוכן או מבורך, בפסח חוזר הדיון על קטניות, ביום העצמאות על הלל, ובכל צומות החורבן על האם עדיין צריך לצום אותם ולמה.