יום רביעי, 5 באפריל 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י' בניסן תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י' בניסן תשע"ז
שחיטה כשרה בזר, ומקבלת הדם ואילך הכהן עובד: מוליך, זורק ומקטיר. מכיוון שהקרבנות מרובים, מעבירים את המזרק עם הדם מיד של כהן ליד של כהן אחר, וכל כהן הולך מעט ומוסרו לחברו, מעביר את המזרק המלא ומקבל בחזרה את המזרק הריק. ליופי המקדש ולהדרו עושים שורה של מזרקים מכסף ושורה של מזרקים מזהב (רמב"ם קרבן פסח א,יג).