יום שלישי, 25 באפריל 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ל' בניסן תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ל' בניסן תשע"ז
חיוב כרת על המקריב קרבן חוץ לעזרה, הוא דווקא בקרבן שראוי לעלות למזבח, אך אם הקרבן פסול למזבח (כגון בעל מום) המקריבו פטור מכרת (רמב"ם מעשה הקרבנות יח,ו).