יום ראשון, 16 באפריל 2017

יבנה המקדש: סיכום דעת הראי"ה קוק ועוד עניינים

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש
סיכום מאמרו של הרב אליצור סגל על דעת הראי"ה קוק זצ"ל בעניין הקמת המקדש • מסקנת הדברים היא שיש כיום חיוב להקריב קורבנות • מאמר נוקב בעקבות כנס נאמני הר הבית