יום ראשון, 2 באפריל 2017

התנועה לכינון המקדש מפיצה כרך אחד עשר

יבנה המקדש || חמישים כרכים בארבע שנים
התנועה לכינון המקדש הוציאה כרך אחד עשר שמאגד את העולנים "יבנה המקדש" • הגיליונות שבכרך הם מאלול תשע"ב ועד תשרי תשע"ז • העלונים מכילים חומר הגותי, היסטוריה, מידע, פרשנות, שמות עולי הר הבית ועוד • לפרטים: 050-4142425