יום שני, 17 באפריל 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ב בניסן תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ב בניסן תשע"ז
נאמר בתורה: 'ראשית קצירכם' ומכאן שאין לקצור מהתבואה החדשה קודם קצירת העומר. הקרבת העומר מתירה את איסור חדש, ולכן כל התבואה שהושרשה קודם הקרבת העומר מותרת באכילה (רמב"ם תמידין ומוספין ז,יא).