יום שישי, 14 באפריל 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ט בניסן תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ט בניסן תשע"ז
במעמד קצירת העומר, מכריזים שלש פעמים על כל פעולה, כדי להוציא מדעתם של הצדוקים והבייתוסים שכפרו בתושב"ע, וסברו שקצירת העומר מתחילה תמיד ביום ראשון לאחר שבת.