יום רביעי, 26 באפריל 2017

לכבוד יובל לשחרור מקום המקדש! חידון המקדש לנוער

חידון רב משתתפים || חידון המקדש לציון יובל לשחרור ירושלים
תנועת נוער המקדש מכריזה על חידון רב משתתפים  מבחן בכתב על שמונת הפרקים של הרמב"ם  חידון פומבי רב משתתפים  בהפעילות בתמיכת רבנים מרכזיים