יום שני, 27 במרץ 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - א' בניסן תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || א' בניסן תשע"ז
אין 'שעת ההפרשה' קובעת, ולכן אם נדר להביא שני עשרונות ובשעת ההפרשה נתן בשני כלים, וחזר והביא בכלי אחד, הרי זה כשר, שנא': "כאשר נדרת" ולא כאשר הפרשת (רמב"ם מעשה הקרבנות יז,ג).