יום שבת, 25 במרץ 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ח באדר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ח באדר תשע"ז

אדם המתנדב להביא מנחה, צריך להביא כפי שנדר, ולכן אם אמר 'הרי עלי מנחה מאפה תנור' לא יביא מנחה שנאפתה בכופח, או ברעפים חמים, או בתוך גומה, ובדיעבד לא יצא ידי חובתו (רמב"ם מעשה הקרבנות יז,א, חזו"א).