יום שישי, 17 במרץ 2017

השבוע בהר בית: אורה ושמחה והכנות להקרבת הפסח

השבוע שהיה בהר הבית || מלל סרטון ותמונות
השבוע בהר הבית החל בשני ימי הפורים  ביום ראשון, פורים פרזות עלו בעיקר תושבי ירושלים  ביום שני, שושן פורים עלו בעיקר תושבי ערי הפרזות עם כמה מיקירי ירושלים, שעולים מדי יום להר הבית  גם השבוע התערבה שמחת הפורים עם שמחת חתנים וכלות שעלו ההרה  החל ממחרת הפורים, החלו עולי ההר ללמוד מדי יום בבית המדרש ע"ש יצחק וטליה הי"ד, הסמוך לשער הרחמים, את הלכות הקרבת הפסח