יום שלישי, 7 במרץ 2017

יבנה המקדש: שמירת הקודש

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש
המשך המאמר הדן במחללי הקודש, תוך שימוש בטיעונים של שמירתו • מנין הסמכות לגזור גזרות חדשות שגורמות לביטול קיום מצוות התורה?