יום שלישי, 28 במרץ 2017

בטאון התנועה לכינון המקדש


מצטרפים לחבורת פסח || מצטרפים לקריאה
יצא הבטאון האלקטרוני של התנועה לכינון המקדש לחודש אדר • עצומה עם קריאה להקרבת הפסח במועדו • רכישת מנוי על קרבן הפסח • קריאה לעולי הרב בחג המצות