יום שני, 6 במרץ 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ט' באדר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ט' באדר תשע"ז
אדם המקדיש חלק מהבהמה כגון שאמר ידה שלזו עולה - אם זה איבר שאין הנשמה תלויה בו ואפשר לחיוב בלעדיה, הבהמה תמכר למי שחייב בעולה והכסף חולין חוץ מדמי אותם אברים שהם נחשבים ככסף המיועד לעולה (רמב"ם מעשה הקרבנות טו,ב)