יום שני, 6 במרץ 2017

יבנה המקדש: מי מחלל את קודשי ישראל?

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש
במאמר בא הכותב חשבון עם אלו אשר רוממות הקודש בפיהם וביזויו בידם • המחבר דן ארוכות גם בתפקידה של הרבנות הראשית ואחריותה