יום רביעי, 15 במרץ 2017

מבנה כיפת הסלע נבנה בהשראת המקדש

כיפת הסלע כתחליף לבית המקדש? || המוסלמים מתכחשים לעצמם
ממצאים ארכיאולוגיים ותיעוד היסטורי מלמדים כי מבנה כיפת הסלע נבנה בהשראת בית המקדש היהודי • הנתונים יוצגו היום בכנסת בכינוס השדולה לעמן הר הבית.