יום חמישי, 16 במרץ 2017

שקלים: מעם עבדים – לממלכת כהנים/ הרב ישראל אריאל

פרשת המקדש || כי תשא תשע"ז
חמש פרשיות עוסקות בהקמת המשכן, ובמרכזן פרשת 'כי תשא'. שאלה היא, מדוע נכתבו כולן, הרי המשכן במדבר נעשה לזמנו, מדוע, מתואר לפרטיו, כשהיה ראוי שתיכתב תכניתו של המקדש בירושלים, כמתואר ב'מלכים' אודות מקדש שלמה!