יום ראשון, 26 במרץ 2017

יבנה המקדש: מלך ומקדש


יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש
דף שישי של הגיליון השישי  המשך מאמרו של הרב אליצור סגל בעניין בניין המקדש לפני העמדת מלך • מכתב נוסף בעניין של אותו מחבר