יום חמישי, 30 במרץ 2017

'ריח ניחוח' – הרעיון והמעשה/ הרב ישראל אריאל

פרשת המקדש || ויקרא תשע"ז
ספר ויקרא עוסק רובו ככולו בנושא הקרבנות ומשום כך גם נקרא - 'תורת כהנים'. מצוות רבות בתורה זכו לטעם מפורש בפסוקים. לא כן באשר לקרבנות, כאן נותנת לנו התורה רמזים בלבד.