יום רביעי, 29 במרץ 2017

צפו: עשרות חרדים עלו בגאון להר הבית

חרדים לכבוד שמים || בני עליה
עשרות חרדים עלו להר הבית בראשות הרה"ג יצחק ברנד שליט"א, מגדולי תלמידי פונוביז', מח"ס "בריתי יצחק" ומרבני קהילת "בני עליה" • בניגוד לעבר, רוב החרדים עולים להר הבית בגאון ומקבלים תגובות חיוביות מסביבתם