יום חמישי, 2 במרץ 2017

מלאכת המשכן וכליו חביבה לפני ה'/ הרב ישראל אריאל

פרשת המקדש || תרומה תשע"ז
פרשת תרומה ממחישה בפנינו תכונה רבה המתרחשת במחנה ישראל במדבר החל מיום בו ניתנו לוחות הברית. שכן, משעה שירד משה מסיני ציוה על ישראל - "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". ומבואר בתנחומא (תרומה ח) שלאחר שהתחנן משה לפני ה' שיכפר על חטא העגל - "ביום הכפורים נתכפר להם! ובו ביום נצטוו ישראל על המשכן". העם התמלא חדוות יצירה, ומשעה זו נראו בכל קצות המחנה בעלי מלאכה; אלה מכינים מנורת זהב, אלה מכינים קרשים מצופים זהב, ובאהלי ישראל נשים אורגות יריעות ובגדי כהונה.