יום רביעי, 22 במרץ 2017

ותרגילנו במקדשך

שריקת המחצית || ותחזינה 27
מחצית השקל היא המטבע הלאומית, כסף קדשים מן התורה, כסף כיפורים לאדני המקדש לקרבנותיו ולבדק הבית. משה רבנו נתקשה במטבע בערה ובצורתה וכמו הלבנה והמנורה הקב"ה הראה לו מטבע של אש. מטבע נצחי.