יום שני, 27 במרץ 2017

יבנה המקדש: מלך ומקדש

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש
דף שביעי של הגיליון השישי  המשך מאמרו של אליצור סגל בעניין הקמת בית המקדש לפני העמדת מלך