יום חמישי, 2 במרץ 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ה' באדר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ה' באדר תשע"ז
מצות עשה שיביא אדם כל דבר שהתחייב בו מיד ברגל הראשון לאחר שנדר, שנאמר: "ובאת שמה והבאתם שמה" - שבעת שיבוא לחוג יביא כל מה שחייב בו (רמב"ם מעשה הקרבנות י,יג).