יום חמישי, 16 במרץ 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ט באדר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ט באדר תשע"ז
אדם שנדר להביא כבש או איל וכו' אינו חייב להביא את הכי יפה ושמן, אלא יביא בינוני ואם הביא קרבן כחוש יצא ידי נדרו (רמב"ם מעשה הקרבנות טו,ד).