יום שישי, 10 במרץ 2017

יבנה המקדש: שמות בני ברית ושאינם בני ברית

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש
לתועלת הציבור • שמות חברי התנועה לכינון המקדש, שמות השוטרים וגם מחבלי הוואקף המוסלמי • אל תנסו את מספרי הטלפון, במשך שלושים שנה כולם השתנו