יום שישי, 17 בפברואר 2017

יבנה המקדש/ מכוננים עיתון לענייני המקדש

התנועה לכינון המקדש || יבנה המקדש
ביום ראשון, כ"ג במרחשון תשמ"ח יצא לאור הגיליון הראשון של התנועה לכינון המקדש • השם שנבחר: "יבנה המקדש" • החברים התבקשו להעביר חומר כתוב • הגיליונות הבאים יוכיחו שההיענות הספיקה לשנים רבות של עיתונים שהלכו והשתכללו עם השנים