יום ראשון, 26 בפברואר 2017

יבנה המקדש: הגליון השלישי

יבנה המקדש || התנועה לכינון המקדש
שלושה גליונות מצביעים כבר על חזקה • הנושאים שהעסיקו את עולי הר הבית לפני שלושים שנה, מעסיקים את עולי הר הבית גם היום, אולם בהבדל אחד משמעותי • אז הדברים העסיקו כמה עשרות משוגעים לדבר לעומת אלפים שעוסקים בהם כיום • גם מספר העולים הכפיל עצמו פי כמה • כן ירבו!