יום חמישי, 2 בפברואר 2017

קידוש החודש – המצוה הראשונה שנצטוו ישראל

פרשת בא תשע"ז || הרב ישראל אריאל
מצות קידוש החודש היא המצוה הראשונה שקיבלו ישראל במצרים  אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל התורה אלא מהחדש הזה לכם  יש לשאול על רבי יצחק: למה במצוה זו ולא 'אנכי ה' אלוקיך'?