יום חמישי, 16 בפברואר 2017

להודות לה' גם על השלבים/ הרב ישראל אריאל

פרשת המקדש || פרשת יתרו תשע"ז
לאיזה חג התכוון אהרון? • מה היתה הטעות של העם? • למה חז"ל מתרעמים על משה ועל ישראל? • איך הדברים קשורים לימינו?