יום שלישי, 14 בפברואר 2017

חטאו של מזכ"ל האו"ם שהכיר בקדושת ירושלים ליהדות

הכחשת המקדש בידי הרש"פ || סילוף היסטורי
מאמר דעה בעיתון הרש"פ: מזכ"ל האו"ם החדש "חטא" כאשר הכיר בהיסטוריה היהודית ובבית המקדש היהודי בירושלים, והוא חייב "להתנצל"