יום שישי, 24 בפברואר 2017

מה עניין מקדש להר סיני? - לפרשת משפטים / עידית ברטוב

ממעמד הר סיני לבית המקדש || פרשת משפטים
בשולי פרשת משפטים מופיע תיאור של מאורע נשכח, אשר לכאורה מצוי בצלו של מעמד הר סיני ומתן תורה. מדובר בעליית משה אל ה', בניית המזבח לרגלי ההר וההקרבה בו, בהמשך מניח משה מחצית מן הדם באגנות ומחציתו זורק על המזבח, אז הוא קורא בפני העם בספר הברית, ובזאת נכרתת הברית בין העם ואלוקיו, שבסופה יורדים מלמעלה "לוחות הברית".