יום שני, 13 בפברואר 2017

ארדן: הר הבית המקום הקדוש ביותר ליהודים ורק ליהודים

המקום הקדוש ביותר רק לעם היהודי || השר ארדן והר הבית
השר לביטחון פנים גלעד ארדן הכריז שהר הבית הוא המקום הקדוש ביותר ליהודים ורק ליהודים • השר ציין את ניסיון המוסלמי למקד את הטרור בירושלים וציין את המעשים שעשתה המשטרה למיגור הטרור בירושלים בכלל ובהר הבית בפרט.