יום שלישי, 28 בפברואר 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - ג' באדר תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || ג' באדר תשע"ז
נדר חל רק אם פיו וליבו של הנודר שווים, כלומר שהנודר אמר את מה שהתכוון לומר, לפיכך אם התכוון לומר 'הרי עלי עולה' ואמר הרי עלי שלמים, אין הנדר חל (רמב"ם מעשה הקרבנות י,יב).