יום ראשון, 19 בפברואר 2017

על חילול הר קדשנו

ותחזינה || חוזרים להר
הר הבית. האמת היא, שרק כאשר אנו מזכירים מקום זה, תגובתנו המיידית חייבת להיות אימה. רטט. זיע. כאשר יעקב אבינו זכה לשהות בהר הבית והשיג את גודל קדושת המקום, אמר: "מה נורא המקום הזה (!). אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים" (בראשית כח, יז).