יום שבת, 18 בפברואר 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ"ג בשבט תשע"ז

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ"ג בשבט תשע"ז
כהן גדול מביא למקדש כל יום 'מנחת חביתין', המנחה עשויה מעשרון (2.16 ליטר) סולת ושלשה לוגין שמן, חציה קרבה בבוקר וחציה בין הערביים (רמב"ם מעשה הקרבנות יג,א).