יום חמישי, 26 בינואר 2017

מנחת העומר לעומת מנחת שתי הלחם/ הרב ישראל אריאל

פרשת וארא || הרב ישראל אריאל
המצרים נמשלו לשעורה ולפשתה  עם ישראל נמשל לחיטה  איך הדברים קשורים להנפת העומר בחג המצות ושתי הלחם בעצרת?