יום ראשון, 29 בינואר 2017

ירושלים תרפ"ט/ תמונות

ירושלים של אז בתמונות || ארנון סגל
יעקב שמידע ז"ל עלה ארצה בשנת 1927 ונהג לערוך במכוניתו סיורי היכרות ברחבי הארץ המובטחת. כאן, על רקע הר הבית, נחל הקדרון וכנסיית העליה הרוסית שעל הר הזיתים, הוא צולם במהלך סיור שנערך ככל הנראה בשנת תרפ"ט...