יום חמישי, 12 בינואר 2017

ויחי: המקדש בחלקו של יהודה ובנימין

פרשת המקדש || פרשת ויחי
ברכת יעקב מצטרפת לברכה של משה לבנימין: "ובין כתפיו שכן", שבחלקו של בנימין יבנה המקדש!  נשאלת השאלה מפני מה זכו בנימין ויהודה שיבנה בית המקדש בחלקם?