יום ראשון, 22 בינואר 2017

למה גורשה כלה מהר הבית לפני חתונתה

ככה יעשה לכלה ביום חופתה || מעשה בכלה ושוטר בהר הבית
אברהם בלוך הדריך היום קבוצת יהודים בהר הבית  בין היתר הוא זכה להדריך כלה ביום חופתה שעלתה עם אמה להר הקדוש כמה שעות לפני חתונתה  שוטר בעל הבחנה דקה ביותר, הצליח להבחין בתנועת שפתיים חשודה  לאחר שהעיר לה פעמיים, פרצה הכלה בבכי  על ההמשך מספר אברהם בלוך  פרטי המקרה הובאו בפני פיקוד המשטרה  תגובתם מובאת להלן
ולכלה היקרה: מי ששיכן שמו בבית הזה ישמח אותך בבנים ובבנות  כשם ששמת את לבך לבית ה' החרב,כך ישים ה' את לבו לביתך ותזכי להקים בית נאמן בישראל יחד בחיר לבך!