יום ראשון, 8 בינואר 2017

הרצאות סטודנטים במוסדות חינוך לרגל עשרה בטבת

דבר הר הבית במוסדות חינוך || סטודנטים למען הר הבית
סטודנטים למען הר הבית היו בעשרה בטבת בבית שמש ובקריית שמונה  צוות החינוך עסק שם בקירוב הלבבות ללב של כולנו  בנות רבות מבין השומעות, הביעו התעניינות בעליה להר הבית