יום רביעי, 4 בינואר 2017

שבת המקדש בקרית מוצקין

שבת ויחי עם הפנים למקדש || נשים למען המקדש
שבת פרשת ויחי בקרית מוצקין תעסוק בבניין המקדש • משפחת בן אורי מעיר דוד - ירושלים תתארח בעיר • השבת תכלול עונג שבת לנשים עם רב העיר • שיחה לנשים • סעודה שלישית לציבור הרחב • מלווה מלכה עם הרצאה ושקופיות לכל הציבור