יום רביעי, 25 בינואר 2017

חומש שמות: שלבי השעבוד רומזים לגאולה

ספר שמות || שלבי השעבוד מול שלבי הגאולה
איך פטירת יעקב אבינו גרמה לתחילת השעבוד?  השעבוד התחיל למעשה אחרי מות השבטים, אז לאיזה שעבוד המדרש מתכוון?