יום שלישי, 17 בינואר 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - כ' בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || כ' בטבת תשע"ו
קרבנות נאכלים רק לאנשים טהורים שאינם ערלים ושאינם חייבים בקרבן (אינם מחוסרי כפרה) לדעת הרמב"ם אנדרוגינוס נימול אוכל קדשים קלים (כס"מ, רמב"ם מעשה הקרבנות י,ט).