יום שני, 16 בינואר 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ט בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ט בטבת תשע"ו
קרבן תודה, איל נזיר והלחם הבא עמו, פסח, חטאת, אשם, שלמי ציבור, שיירי מנחות נאכלים ליום ולילה. מדין תורה אפשר לאכול אותם עד עמוד השחר, אך חז"ל גזרו שיאכלו עד חצות הלילה כדי שלא יבוא לאוכלם אחר עמוד השחר (רמב"ם מעשה הקרבות י,ז-ח).