יום שלישי, 10 בינואר 2017

הלכה יומית בנושאי המקדש - י"ג בכסלו תשע"ו

הלכה יומית/ המכון לכהנים "נזר הקודש" || י"ג בטבת תשע"ו
סוגי הלחם שבנזיר ובתודה מעכבים זה את זה ואינו יכול להביא רק חלק מהם. לישת ואפיית לחמים אלו נעשית חוץ לעזרה (רמב"ם מעשה הקרבנות ט,כד).