יום ראשון, 1 בינואר 2017

נרות בפנים ונרות בחוץ. חנוכה תשמ"ב בהר הבית

בימים ההם בזמן הזה || חנוכה תשמ"ב בהר הבית
איש הר הבית, העיתונאי ארנון סגל מרענן את זיכרוננו עם קטעי עתונות מהעבר • בתמונה למעלה נראים נאמני הר הבית בראשות הרב משה סגל זצ"ל (הדוד של ארנון) ויבד"ל גרשון סלומון יו"ר נאמני הר הבית מדליקים לפידים בבפתח הר הבית • בתמונה למטה נראית צפורה לוין ע"ה לאחר הדלקת נרות בהר הבית • שומר הוואקף מיהר לכבות את הנרות